Skip to content

Գաղտնիության հայտարարություն

      Կա  մեկ բացառիկ  կանոն, որը պետք է պահպանվի բոլոր մասնավոր դետեկտիվ գործակալությունների համար՝ գաղտնիությունը: Դետեկտիվները երբեք չպետք է կիսեն երրորդ կողմերի հետ աշխատանքի ընթացքում նրանց հասանելի դարձած տեղեկությունների և փաստաթղթերի մասին: Վստահությունը դետեկտիվի մասնագիտության ամենակարևոր խնդիրն է: Անհատները և կազմակերպությունները, որոնք պահանջում են հետաքննություն  իրականացնել, պետք է միանշանակ վստահեն  մասնավոր դետեկտիվ գործակալություններին և նրանց աշխատակիցներին:

    Նախքան իր գործունեությունը սկսելը  Գաբրիելյան ընդ փարթներս դետեկտիվ բյուրոն ծառայությունների մատուցման ու գաղտնիության մասին  պայմանագիր է կնքում պատվիրատու  ​​անձի կամ կազմակերպության հետ :

     Ծառայության պայմանագրի կնքումով մենք ցույց ենք տալիս ,  թե որքանով է մեր  դետեկտիվ բյուրոն լրջորեն վերաբերվում իր գործունեությանը:

   Մեր ընկերությունը պարտավորվում է մատուցել ակնկալվող ծառայությունը պայմանագրի պայմաններով և շրջանակներում:

  Մեր բյուրոն իր գործունեության ընթացքում խստորեն պահպանում է գաղտնիության պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունը: Պայմանագիրը կնքելիս ծառայությունից օգտվող անձինք կամ կազմակերպությունները պարտավորվում են մեր ընկերությանը տրամադրել որոշ գաղտնի տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք հիմք կհանդիսանան պայմանագրի շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքների համար, և նմանապես, մեր ընկերությունը կտրամադրի այդ աշխատանքների ընթացքում ձեռք բերված գաղտնի տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը `ծառայությունը հայցող անձանց կամ կազմակերպություններին: Այս պարտավորությունը ներառում է նաև, որ նման տեղեկատվությունը չի փոխանցվի երրորդ կողմերին:

Գաբրիելյան ընդ փարթներս դետեկտիվ բյուրոյում սահմանված է գաղտնիության և գաղտնի տեղեկատվության  պահպանման հայեցակարգ, որն իր մեջ  ներառում է հետևյալ պահանջները.

  1. Պայմանագրի առարկա հանդիսացող բոլոր տեսակի տեղեկությունների և փաստաթղթերի ցանկը ՝ գրավոր կամ բանավոր փոխանցված;
  2. Տեղեկատվություն և փաստաթղթեր ծառայություններ հայցող անձանց կամ կազմակերպությունների վերաբերյալ;
  3. Ուսումնասիրությունների ընթացքում մեր բյուրոյի կողմից ձեռք բերված բոլոր  տեսակի տեղեկությունները և փաստաթղթերը;
  4. Մեր բյուրոյի կողմից պատվերի ավարտից հետո պատրաստված հաշվետվությունը

Գաղտնիության հայեցակարգը ներառում է ոչ միայն վերը նշված տեղեկությունները և փաստաթղթերը, այլև համակարգչային գրառումները, սպասարկման մանրամասները և տրամադրված կիրառական լուծումները: Երկու կողմերի միմյանց տրված բոլոր տեսակի տեղեկությունները և փաստաթղթերը համարվում են գաղտնի փաստաթղթեր, եթե այլ բան հստակորեն և գրավոր կերպով նշված չէ ծառայությունների մատուցման պայմանագրում:

Ձեր վերաբերյալ տեղեկատվության գաղտնիության ապահովումն ու Ձեր վստահությունը  մեր հաջողության ամենակարևոր գրավականն է: