Skip to content

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՈՒԴԻՏ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՈՒԴԻՏ

Անվտանգության աուդիտը բիզնեսի  անվտանգության ոլորտում համապարփակ լուծում է, որն իրենից ներկայացնումէ  բիզնեսի անվտանգության վիճակի բազմակողմանի ուսումնասիրություն՝ արտաքին և ներքին սպառնալիքները բացահայտելու նպատակով: Ընկերության անվտանգության համակարգի հիմնական խոցելիության իմացությունը թույլ է տալիս ժամանակին բացահայտել և, հնարավորության դեպքում, վերացնել առկա սպառնալիքները՝ չսպասելով բացասական հետևանքների առաջացմանը:

Ո՞ւմ է պետք անվտանգության աուդիտ և ինչու.

Անվտանգության աուդիտի հիմնական խնդիրն է գնահատել ընկերության անվտանգության վիճակը, բացահայտել առկա թերությունները և միջոցներ ձեռնարկել դրանք վերացնելու համար: Անվտանգության աուդիտն անհրաժեշտ է, որպեսզի ընկերության սեփականատերը և ղեկավարությունը  հանգիստ միջավայրում, առանց իրական սպառնալիքի, կարողանան տեսնել բիզնեսի անվտանգության ոլորտում գործերի իրական վիճակը, մասնավորապես.

 • Ընկերության անվտանգության վիճակի համակողմանի վերլուծություն և գնահատում;
 • Կազմակերպության սեփական ռիսկերի գնահատում, որոնք բխում են բիզնես գործունեությունից (նախկին ԽՍՀՄ տարածքում ընկերությունների մեծ մասը, արդյունավետ լինելու և շուկայում մնալու համար, մշտապես ստիպված է հավասարակշռություն պահպանել օրենքի եզրին);
 • Երրորդ անձանց ապօրինի գործողությունների կամ ֆորսմաժորային հնարավոր հետևանքների գնահատում(օրինակ՝ փաստաթղթերի և համակարգիչների գողություն, հրկիզում, գույքի ոչնչացում և այլն):

Անվտանգության աուդիտի հիմնական ուղղությունները և բովանդակությունը.

Բիզնեսի անվտանգության վիճակի ընդհանուր ուսումնասիրությունը բաղկացած է յուրաքանչյուր առանձին ռիսկային խմբի իրավիճակի գնահատումից: Գործնականում հազվադեպ չէ, երբ արտաքին ռիսկերից կատարելապես պաշտպանված ընկերությունը դառնում է ներքին ռիսկերի զոհ, օրինակ՝ նախկին աշխատակից (նեղացած մենեջեր, հաշվապահ, համակարգի ադմինիստրատոր), որը հեռանալիս  վերցնում է իր տիրապետության ներքո գտնվող կարեւոր տեղեկությունները կամ ոչնչացնում։ Մենք առանձնացնում ենք ռիսկերի հետևյալ խմբերը, որոնք պետք է գնահատվեն Ընկերության անվտանգության աուդիտի ընթացքում.

Ռիսկի խմբեր

  • Տեղեկատվական և տեխնոլոգիական ռիսկեր
  • Ռեպուտացիոն ռիսկեր (գործարար համբավի կորստի ռիսկ);
  • Իրավական և ադմինիստրատիվ ռիսկեր;
  • Ներկորպորատիվ ռիսկեր;
  • Ֆինանսական ռիսկեր:
fdsfdsfds

Վերոնշյալ չափանիշներին համապատասխան մեր կողմից իրականացված  գնահատումը թույլ է տալիս տեսնել բիզնեսի անվտանգության ոլորտում գործերի իրական վիճակը, մշակել և իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ հայտնաբերված ռիսկերը վերացնելու կամ նվազեցնելու համար: Անվտանգության աուդիտի արդյունքների հիման վրա տրվում են գործնական առաջարկություններ՝  ընկերության անվտանգության համակարգի կողմից արտաքին և ներքին սպառնալիքները զսպելու ուղղությամբ։

 Հարկ է նշել, որ ռիսկերի և դրանց հնարավոր հետևանքների գնահատումը մեր կողմից իրականացվում է գործնական տեսանկյունից՝ հաշվի առնելով մեր մասնագետների ունեցած իրավապահ պրակտիկան և բազմաթիվ կոնֆլիկտներ կարգավորելու սեփական փորձը։

Մենք գիտենք, թե ինչպես պաշտպանել ձեր բիզնեսը և պատրաստել այն արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու  համար: