Skip to content

Տեղեկատվական վերլուծություն

Տեղեկատվական
վերլուծություն

   Մեր  գործունեության առաջնահերթությունը տեղեկատվության հավաքագրումն ու վերլուծությունն է, քանի որ իրազեկումը ձեր բիզնեսի համար ինտեգրված անվտանգության համակարգի կառուցման առաջին քայլն է: Ժամանակին ստացված տեղեկատվությունը թույլ կտա համոզվել գործընկերոջ վճարունակության և հուսալիության մեջ, գնահատել և կանխել հնարավոր ռիսկերը և կայացնել ճիշտ որոշում։ Աշխատելով մեզ հետ՝ դուք ստանում եք շուրջօրյա հասանելիություն Ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերի վերաբերյալ առավել հուսալի և համապարփակ տեղեկատվությանը:

Մեր տեղեկատվական և վերլուծական աշխատանքի հիմնական ոլորտներն են.

  • Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտության ստուգում (due diligence);
  • Պայմանագրերի կնքման, առևտրային գործարքների ժամանակ տեղեկատվական աջակցություն;
  • Գործընկերների ստուգում. Ձեռնարկության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն, ֆինանսական վճարունակության և հուսալիության գնահատում, գործարար համբավի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում, ժամկետանց պարտքերի վերաբերյալ տեղեկատվության ճշտում.
  • Մրցակիցների մասին տեղեկատվության տրամադրում. ընկերության գործունեության բացասական կողմերի բացահայտում, բիզնեսի մասշտաբների որոշում, մասնաճյուղերի որոնում, արտաքին և ներքին կազմակերպչական կառուցվածքի և կադրային քաղաքականության ուսումնասիրություն, ընկերության դիրքի վերլուծություն շուկայում.
  • Ընկերությունների վարկունակության մոնիտորինգ;
  • վարկառուների վճարունակության գնահատում;
  • Տեղեկատվական աջակցություն անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումների համար: Աշխատակցի  մասնագիտական ​​համբավի ստուգում. գործարար որակների, նախկին աշխատանքից հեռանալու իրական պատճառների ուսումնասիրություն, նրա կողմից տրամադրված տեղեկատվության հավաստիության, գողության կամ խարդախության փաստերի բացահայտում.
  • Ընկերության իրական գտնվելու վայրի հեռախոսահամարների և հասցեների միջև համապատասխանության հաստատում.
  • բիզնեսի առանձին ոլորտների ու հատվածների վերլուծություն :

Group 1
Ellipse 2

Մեր բյուրոն հետաքննություններն իրականացնում է բացառապես OSINT (Open Source Intelligence) կամ բաց կոդով  հետախուզության մեթոդներով:  Դա  տեխնիկայի մի շարք է, որը թույլ է տալիս բացահայտել, համակարգել և վերլուծել բաց, հանրային  աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունը:

Այսօր OSINT տեխնոլոգիաները կիրառվում են ինչպես կոմերցիոն խնդիրների, այնպես էլ պետական ​​մակարդակով խնդիրների լուծման համար։ Չնայած հավաքագրված տեղեկատվության բնույթը տարբեր է, օգտագործվող մեթոդաբանությունները նման են:

OSINT  կամ բաց , հանրային աղբյուրներից հավաքագրված տեղեկությունների  օգտագործման հիմնական առավելությունները  ստացված տեղեկատվության հետագա օրինականացման հնարավորությունն է, քանի որ այն ամենը, ինչ հավաքվում է, հասանելի է համացանցի անծայրածիր միջավայրում, գլխավորը այն գտնելն է: