Skip to content

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բիզնեսի տեղեկատվական  անվտանգությունը ձեռնարկության կառավարման ամենակարևոր տարրերից մեկն է: Տեղեկատվական անվտանգության մակարդակով է մեծապես պայմանավորված աշխատանքի արդյունավետությունը և բիզնեսի եկամտաբերության մակարդակը, ինչպես նաև ընկերության գործարար համբավը:

png-clipart-nesatwork-security-robot-cyber-security-robot 1_

Մեր կողմից առաջարկվող տեղեկատվական անվտանգության ծառայություններն են՝

 1. Տեղեկատվական ռիսկերի կառավարում,որի ժամանակ ներդրվում են՝
  • Կազմակերպության բիզնես պրոցեսներին համապատասխանող մեխանիզմներ՝ հայտնաբերված ռիսկերի և թույլ օղակների նկատմամբ պաըշաճ հսկողության համար;
  • Տեղեկատվական անվտանգության համակարգի տեստավորում և գնահատում;

Տեստավորման և գնահատման ծառայությունն իր մեջ ներառում է՝

  • Ռիսկերի գնահատում;
  • Ակտիվների որոշում;
  • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգի ուսումնասիրություն;
  • Խոցելիության ստուգում:
  1. Կազմակերպության բիզնես-պրոցեսների վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող Տեղեկատվական անվտանգության ռիսկերի, տեխնիկական խոցելիության և սպառնալիքների կանխման ու զսպման նպատակով շուրջօրյա մոնիտորինգ:
 1. Կազմակերպությունում բիզնեսին խոչընդոտող ռիսկերի նախականխման ու կառավարման նպատակով համապատասխան քաղաքականության և տեխնիկական համակարգերի ներդրում:
 2. Տեղեկատվական անվտանգության գծով առաջացած միջադեպերի հետաքննության կազմակերպում:
 3. Կազմակերպությունների աշխատակիցների, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց համար տեղեկատվական անվտանգության գծով մատչելի դասընթացների կազմակերպում:

Մեր բյուրոյի ծառայություններից օգտվելու պարագայում Ձեր ընկերությունը կմինիմալացնի տեղեկատվական անվտանգության ռիսկերի հետևանքով հնարավոր կորուստները և կապահովի բիզնեսի անընդհատությունը:

png-clipart-nesatwork-security-robot-cyber-security-robot 2