Skip to content

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ

Կազմակերպության ֆինանսա-տնտեսական անվտանգությունը ցանկացած բիզնեսի կայունության և բարգավաճման գրավականն է: Ժամանակակից բիզնեսում հաջողության նախապայման է առևտրային, հանցավոր և քաղաքական բնույթի անցանկալի իրադարձությունները կանխատեսելու և դրանց հետևանքով առաջացող հնարավոր վտանգները զսպելու ունակությունը: Տնտեսական անվտանգությանը սպառնացող վտանգները կարող են լինել ինչպես կազմակերպության անբարեխիղճ աշխատակիցները, այնպես էլ մրցակից կազմակերպությունները: Անվտանգության սպառնացող հնարավոր վտանգները զսպելու նպատակով արդյունավետ որոշումներ կայացնելու համար անհրաժեշտ է որակյալ և արժանահավատ տեղեկատվություն:

Օրենսդրության սահմաններում հասանելի անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ձեռք բերելու և այդ տեղեկատվությունից օգտվելու, ինչպես նաև հավանական ու իրական սպառնալիքները բացահայտելու, ձեր կազմակերպությունից տեղեկատվական արտահոսքը կանխելու, ձեր բիզնեսի համար անվտանգության արդյունավետ համակարգի կառուցելու համար մեր կողմից առաջարկվում են հետևյալ համալիր հետաքննական և վերլուծական ծառայությունները. 

 • Անվտանգության ծառայության արտապատվիրակում՝

24/7 ռեժիմով տեսադիտարկման, ահազանգման ժամանակակից համակարգերով և արագ արձագանքման խմբերով, ինչպես նաև Ֆիզիկական անվտանգության ապահովում պահնորդների միջոցով;

 • Գործող անվտանգության համակարգերի աուդիտ, արդյունավետ  և արդիական անվտանգության համակարգի կազմակերպում և կարգաբերում;
 • Տեղեկատվական և տեխնիկական անվտանգության համակարգերի տեղադրում, արդիականացում և կարգաբերում;
 • Գրասենյակի,բիզնես տարածքների և ավտոտրանսպորտի ստուգում՝ անօրինական ինֆորմացիայի հավաքագրման համար տեղադրված սարքերի հայտնաբերման ու վնասազերծման մասով;
 • Գործնական բանակցությունների  կազմակերպման ու անցկացման մասով տեղեկատվության հավաքագրում,անվտանգության ապահովում ;
 • Աշխատակիցների անաղարտության վերաբերյալ ուսումնասիրություններ,  առկա տեղեկատվության ստուգում;
hgfd
 • Մրցակացային բիզնես հետաքննություն, բիզնես շպիոնաժի կանխարգելում;
 • Գործընկերոջ,մրցակցի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և տվյալների ստուգում;
 • Կորպորատիվ, ապահվագրական և ֆինանսական հետաքննությունների անցկացում;
 • Փաստաթղթերի իսկության ստուգում և հավաստում;
 • Հեղինակային և հարակից իրավունքների հետ կապված խնդիրների կարգավորում;
 • Իրավապահ մարմինների հետ առաջացած խնդիրներում աջակցություն;
 • Պարտապան հաճախորդների մասով ուսումնասիրությունների իրականացում՝ բռնագանձման հնարավոր աղբյուրների բացահայտման մասով;
 • Բիզնես  գործընկերների իրավական և տնտեսական անաղարտության մասով գնահատում,այդ թվում  գործընկեր կազմակերպությունների ղեկավարների անձնական ու գործարար հատկանիշների վերլուծությամբ; 
 • Խնդրահարույց  գործերի մասով տարատեսակ կազմակերպությունների , պետական ու հասարակական կազմակերպությունների հետ բանակցությունների իրականացման մասով աջակցություն;
 • Պայմանագրերով նախատեսված պարտավորությունների և գույքի վերադարձման մասով աջակցություն;
 • Անվճարունակ և անվստահելի գործընկերների բացահայտում;
 • Պարտավորությունների չկատարման պատճառների ուսումնասիրություն, կոմերցիոն գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվության անօրինական  ստացման և օգտագործման դեպքերի բացահայտում;

ՕԳՏՎԵԼՈՎ ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒՔ՝

 • Աշխատում եք պրոֆեսիոնալների հետ և խնայում ֆինանսական միջոցները. Մեր կազմակերպությունում աշխատում են  Ոստիկանության, ԱԱԾ , այլ ուժային կառույցների փորձառու նախկին աշխատակիցներ: Նրանք պատրաստ են իրենց բազմամյա փորձով ապահովել Ձեր բիզնեսի անվտանգությունը, հետևաբար գին/որակ հարաբերակցության մասով կազմակերպությանն ավելի օգտակար է անվտանգության համակարգերի արտապատվիրակումը , քան սեփական անվտանգության հաստիքային աշխատակիցների բանակը: 
 • Խնայում եք նյարդերը, զարգանում և հարստանում. Մեր կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում գործընկեր կազմակերպության ղեկավարությունը  դադարում է մտահոգվել անվտանգային խնդիրներով, քանի որ մենք  24/7 ռեժիմով  իրականացվող հսկողության միջոցով ժամանակին կանխատեսում ենք բիզնեսի հանդեպ ծագող առևտրային, հանցավոր և քաղաքական բնույթի անցանկալի իրադարձությունները  և արդյունավետորեն զսպում դրանց հետևանքով առաջացող հնարավոր վտանգներն ու ռիսկերը:

Մեր հետ համագործակցությունը կապահովի հանգիստ աշխատանք և կարգապահություն կազմակերպությունում,՝ զգալիորեն նվազեցնելով հափշտակությունների,չարաշահումների, խարդախությունների  ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ իրականացվող ծախսերը, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի  Ձեր բիզնեսի աճին ու կայուն զարգացմանը: