Skip to content

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ
ՍՏՈՒԳՈՒՄ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ
ՍՏՈՒԳՈՒՄ

Անշարժ գույքի գործակալները առք ու վաճառքի գործարքներն իրականացնելիս պարտավոր են ապահովել փաստաթղթերի իրավաբանական մասը:Սակայն ոչ բոլոր տեղեկություններն են հասանելի գործակալին: Շատ դեպքերում Ձեզ անհրաժեշտ կլինի դետեկտիվի ծառայությունները։

Oրինակ.

  1. Անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կողմից ներկայացված որոշակի փաստաթղթերի իսկության ստուգում;
  2. Անշարժ գույքի սեփականատիրոջ “չհաշվառված,” ժառանգորդների հայտնաբերում,ովքեր կարող են հայտ ներկայացնել տվյալ գույքի տնօրինման մասով:
  3. Վաճառողի կամ գույքի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության ճշգրտում/նախկին բնակիչներ, վաճառքի իրական պատճառ, տեղեկություն հարևանների մասին և այլն/:

Ցավոք անշարժ գույքի շուկայում խարդախությունները դեռևս ակտուալ են:

Վերոհիշյալ հոգսերից ու խնդիրներից խուսափելու համար կարող եք դիմել մեր բյուրոյին ցանկացած ժամանակ:

Գաբրիելյան ընդ փարթներս դետեկտիվ բյուրոն իր վստահելի միջազգային գործընկերների միջոցով կօգնի Ձեզ արտասահմանում գնվելիք անշարժ գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության ճշտման  հարցերում